Provozní řád Friends Fitness

 1. Friends Fitness centrum je určeno pro dámskou i pánskou klientelu.
 2. Zákazník vstupuje do prostor fitness centra a provádí v něm aktivity na vlastní nebezpečí.
 3. Zákazník má právo si při první návštěvě fitness centra vyzkoušet jakoukoliv aktivitu bez nutnosti založení účtu (při každé rezervaci na lekci však potřebujeme klientovo jméno oa telefon pro případ, že se lekce nebude konat a v tom případě dává klient souhlas s použitím těchto údajů). Při druhé návštěvě už však budou po klientovi požadovány informace k založení jeho účtu, kterými jsou: jméno, příjmení, telefon a email.
 4. Poskytnutím kontaktních údajů klient souhlasí s:
  1. Jejich zpracováním a uchováním v databázi fitness centra.
  2. Jejich použitím ze strany fitness centra směrem ke klientovi, a to za účelem informování, změny, či jiné potřeby týkající se klientovy rezervace, cvičení či jiných záležitostí spjatých výhradně s fitness centrem (např. v případě náhradnické rezervace kontaktování o uvolnění místa na lekci, nebo rušení lekce apod.).
  3. Zasíláním informativních a akčních emailů.
 5. Platnost zakoupených vstupových permanentek je 6 měsíců, kreditu 1 rok. Peníze za permanentky ani deposit nevracíme.
 6. Klienti mohou pro rezervaci cvičebních lekcí využít on-line rezervační systém prostřednictvím webové stránky www.friendsfit.cz nebo se rezervovat telefonicky na 776 489 324 nebo na info@friendsfit.cz.
 7. Odhlášení (zrušení) rezervované lekce je možné pomocí on-line rezervačního systému nebo telefonicky na 776 489 324, nejpozději však 6 hodin před začátkem dané aktivity.
 8. Při včasném odhlášení (zrušení) rezervace, tj. maximálně 6 hodin před začátkem lekce nedojde ke stržení kreditů/vstupů za zrušenou lekci. Méně než 6 hodin před lekcí bude kredit z klientského účtu zákazníkovi stržen / ze vstupových permanentek odečten vstup / v případě benefitových karet bude vyžadováno doplacení lekce.
 9. Sálová lekce trvá 55 minut, osobní trénink 45 - 60 minut a cvičení na Power Plate a VacuShape 30 minut.
 10. Pokud klient využívá měsíční permanentky a 3x nepřijde na nahlášenou lekci (neodhlásí se/odhlásí se méně než 6 hodin před začátkem), blokuje tím místo jiným případným zájemcům o lekci a po čtvrté už mu bude lekce stržena z depositu / bude po něm požadováno její zaplacení v hotovosti / platnost jeho permanentky bude zkrácena.
 11. Platnost měsíční permanentky začíná dnem jejího koupení a trvá po dobu 1 měsíce. Tzn. pokud chce klient začít permanentku využívat jiný den, než ten, kdy si ji zakoupil, stačí o tom informovat recepci a platnost permanentky bude upravena od data skutečného 1. využití. V průběhu čerpání měsíční permanentky lze navštěvovat veřejné sálové lekce (1 lekce denně) a cvičení na Power Platu (v ceně není zahrnuta služba s trenérem), VacuShapu a v kardio/funkční zóně. V ceně permanentky nejsou zahrnuty osobní tréninky a solárium. První návštěva na permanentku musí být do 6 měsíců od jejího zakoupení. V případě nemoci lze permanentku prodloužit na základě předložení lékařské zprávy.
 12. Využíváním služeb Friends Fitness klient potvrzuje seznámení s vystavenými kontraindikacemi pro jednotlivé aplikace (VacuShape, Power Plate, solárium).
 13. Denní provozní doba může být operativně upravena dle aktuálního zájmu klientů.
 14. V případě zájmu o cvičení ve 3 a více lidech, si můžou zákazníci domluvit návštěvu fitness centra i mimo otevírací dobu, a to telefonicky na 776 489 324 nebo na emailu info@friendsfit.cz.