Provozní řád Friends Fitness

 1. Friends Fitness centrum je určeno pro dámskou i pánskou klientelu.
 2. Zákazník vstupuje do prostor fitness centra a provádí v něm aktivity na vlastní nebezpečí.
 3. Zákazník má právo si při první návštěvě fitness centra vyzkoušet jakoukoliv aktivitu bez nutnosti založení účtu. Při druhé návštěvě už však budou po klientovi požadovány informace k založení jeho účtu.
 4. Poskytnutím kontaktních údajů klient souhlasí se zasíláním informativních a akčních emailů.
 5. Klienti mohou pro rezervaci cvičebních lekcí využít on-line rezervační systém prostřednictvím webové stránky www.friendsfit.cz nebo se rezervovat telefonicky na 776 489 324 nebo na info@friendsfit.cz.
 6. Odhlášení (zrušení) rezervované lekce je možné pomocí on-line rezervačního systému nebo telefonicky na 776 489 324, nejpozději však 6 hodin před začátkem dané aktivity.
 7. Při včasném odhlášení (zrušení) rezervace, tj. maximálně 6 hodin před začátkem lekce nedojde ke stržení kreditů/vstupů za zrušenou lekci. Méně než 6 hodin před lekcí bude kredit z klientského účtu kromě výjimečných případů (těhotné ženy apod.) zákazníkovi stržen / ze vstupových permanentek odečten vstup.
 8. Sálová lekce trvá 55 minut, osobní trénink 45 - 60 minut a cvičení na Power Plate a VacuShape 30 minut.
 9. Pokud klient využívá měsíční permanentky a 3x nepřijde na nahlášenou lekci (neodhlásí se/odhlásí se méně než 6 hodin před začátkem), blokuje tím místo jiným případným zájemcům o lekci a po čtvrté už mu bude lekce stržena z depositu/bude po něm požadováno její zaplacení v hotovosti.
 10. Platnost vstupových permanentek je 6 měsíců, kreditu 1 rok (ten se po nabití nevrací). Koupě permanentky nemá na platnost depositu vliv.
 11. Platnost měsíční permanentky začíná dnem jejího koupení a trvá po dobu 1 měsíce. Tzn. pokud chce klient začít permanentku využívat jiný den, než ten, kdy si ji zakoupil, stačí o tom informovat recepci a platnost permanentky bude upravena od data skutečného 1. využití. V průběhu čerpání měsíční permanentky lze navštěvovat veřejné sálové lekce (1 lekce denně) a cvičení na Power Platu (v ceně není zahrnuta asistence a trenér), VacuShapu a v kardio zóně. V ceně permanentky nejsou zahrnuty osobní tréninky, kurzy a solárium. První návštěva na permanentku musí být do 6 měsíců od jejího zakoupení. V případě nemoci lze permanentku prodloužit na základě předložení lékařské zprávy.
 12. Služba Power Plate s asistencí je zákazníkovi poskytnuta dle možnosti a vytíženosti osoby na recepci (tzn. může obsluhovat zároveň více klientů).
 13. Využíváním služeb Friends Fitness klient potvrzuje seznámení s vystavenými kontraindikacemi pro jednotlivé aplikace (VacuShape, Power Plate, solárium).
 14. Denní provozní doba může být operativně upravena dle aktuálního zájmu klientů.
 15. V případě zájmu o cvičení ve 3 a více lidech, si můžou zákazníci domluvit návštěvu fitness centra i mimo otevírací dobu, a to telefonicky na 776 489 324 nebo na emailu info@friendsfit.cz